Завършени договори

Изготвяне на идеен проект за доизграждане на АМ "Хемус" (етап 3 по I-ва обособена позиция - участък от I-5 до II-51)

Изготвяне на идеен проект за доизграждане на АМ "Хемус" (етап 3 по II-ра обособена позиция - участък от II-51 до II-49)

Изготвяне на идеен проект за доизграждане на АМ "Хемус" (етап 3 по III-та обособена позиция - участък от II-49 до А-2)

Изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала Хемус (етап 2)

Извършване на спасителни археологически проучвания – издирване на археологически обекти по трасето за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 2 и етап 3)

Одит за пътна безопастност на идейния проект на автомагистрала Струма Лот 3.1, Тунел Железница

Изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на АМ "Струма"

Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3

Изготвяне на идеен проект за АМ Струма Лот 3

Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животинските видове в участъка на път Е-79 (l-1), преминаващи през защитените зони "Кресна" и "Кресна - Илинденци" за периода март - октомври 2015 г.

Геоложки проучвания за изграждането на АМ Струма Лот 3 в зоните на тунелите в Кресненското дефиле и Железница

Изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала Хемус (етап 1)

Актуализация на прогнозата на трафика и на анализ „разходи-ползи“ за Лот 3 на АМ „Струма“

Предоставяне на услуги като екологичен консултант във връзка с изграждането на автомагистрала Струма Лот 3 Благоевград - Сандански

Консултантски услуги като стратегически съветник по изграждането на автомагистрала Струма, Лот 3 Благоевград-Сандански

Извършване на одит на пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3, част „Пътна“

Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за доизграждане на АМ Хемус (Ябланица-Белокопитово)

Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животинските видове в участъка на път Е-79 (I-1), преминаващ през защитени зони Кресна и Кресна-Илинденци; за периода 2014 - 2015 г.

Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животинските видове в участъка на път Е-79 (I-1), преминаващ през защитени зони Кресна и Кресна-Илинденци

Доставка на система за мониторинг на трафика по път Е-79 (I-1) в участъка между Крупник и Кресна

Предварителни археологически проучвания по трасето на Автомагистрала „Струма”-Лот 3

Предпроектни проучвания за доизграждане на автомагистрала Хемус

Извършване на предварителни археологически проучвания - издирване на археологически обекти за доизграждане на автомагистрала "Хемус" (етап 1)
горе