ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

В съответствие с изискванията на Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ) редът за предоставяне на обществена информация е регламентиран с вътрешни правила. Предоставя се и образец на заявление за достъп.

Правила за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Нормативи на разходи за достъп до обществена информация

За контакт по ЗДОИ: гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" № 215, ет. 9, дирекция "Административно и правно обслужване", тел. 02 42 43 936, e-mail: office@ncsip.bg. Работно време за достъп до обществена информация: всеки работен ден 10:00-12:00 и 14:00-16:00 ч.СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ

Сигнали за измами, нередности и корупция може да бъдат подавани, както следва:

на е-mail:  anti.fraud@ncsip.bg
на адрес:  София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9
на факс:  02 42 43 921ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

Актуална информация за разплащанията: 11.04.2016

Отчет за касово изпълнение: 14.04.2016РАБОТА

НКСИП регулярно провежда процедури по подбор на персонал с различна квалификация и опит. Какви свободни места са налични в момента може да бъде проверено на посочения по-долу адрес:

  Кандидатстване за работа през jobs.bgПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Страници на институции и официална информация:

  Министерство на регионалното развитие и благоустройството

  Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020 г.

  Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013

  Структурните фондове в България

  Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България

Страници, съдържащи разнообразна информация, свързана с планиране, изграждане и поддържане за инфраструктура (съдържанието е отговорност на съответните автори):

  Инфраструктура.bg

  Пътища.start.bg

  Мостове.start.bg

  Форум Skyscraper City
горе