Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила и процедури на НКСИП валидни от 29.01.2016 г.

(Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки с финансиране от националния бюджет са включени като Глава 3, т. 9 от документа.)

Вътрешни правила и процедури на НКСИП - валидни от 18.12.2015 г. до 29.01.2016 г.

Вътрешни правила и процедури на НКСИП - валидни от 05.12.2014 г. до 18.12.2015 г.

Вътрешни правила и процедури на НКСИП - валидни от 01.10.2014 г. до 05.12.2014 г.

Процедурен наръчник по ОПТ (редакция 8.1)

(Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки с финансиране от фондове на Европейския съюз са включени като Глава 9 от документа.)
горе