Извършване на ремонтни дейности в офисите на НКСИП

Обявена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Извършване на ремонтни дейности в офисите на НКСИП.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 03.07.2014 г.

Номер на преписка в АОП: 9031209

Документация за участие [български]

Договор за изпълнение [12.08.2014]

Профил на договора [10.12.2014]

Дата на приключване на договора поради неговото изпълнение – 24.11.2014 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение [25.03.2016]Актуализация на прогнозата на трафика и на анализ „разходи-ползи“ за Лот 3 на АМ „Струма“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Актуализация на прогнозата на трафика и на анализ „разходи-ползи“ за Лот 3 на АМ „Струма“ с възложител НКСИП, съгласно Решение № ОП-16-РШ-003 от 09.04.2014 г.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 22.05.2014 г.

Номер на преписка в АОП: 03461-2014-0002

Документация за участие [български]

Въпроси и отговори към 09.05.2014 [български]

Профил на договорa [20.09.2015]

Дата на приключване на договора поради неговото изпълнение – 24.09.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване гаранцията за изпълнение [14.10.2015]Изготвяне на идеен проект за доизграждане на АМ "Хемус" (етап 2)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Изготвяне на идеен проект за доизграждане на АМ "Хемус" (етап 2)" с възложител НКСИП, съгласно Решение № ОП-18-РШ-003 от 28.03.2014 г.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 24.04.2014 г.

Номер на преписка в АОП: 03461-2014-0001

Документация за участие [български]

Решение за промяна [български]

Дата на приключване на договора поради неговото изпълнение – 28.12.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване гаранцията за изпълнение [03.02.2016]Предварителни археологически проучвания – издирване на археологически обекти за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград-Сандански“

Обявена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Предварителни археологически проучвания – издирване на археологически обекти за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград-Сандански“

Срок за подаване на оферти: до 17:00ч. на 17.03.2014 г.

Номер на преписка в АОП: 9026719

Документация за участие [български]Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животинските видове в участъка на път Е-79 (I-1), преминаващ през защитените зони „Кресна“ и „Кресна-Илинденци“

Обявена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животинските видове в участъка на път-79 (I-1), преминаващ през защитените зони „Кресна“ и „Кресна-Илинденци“

Срок за подаване на оферти: до 17:00 ч. на 13.02.2014 г.

Номер на преписка в АОП: 9025376.

Документация за участие [български]Геоложки проучвания за Лот 3 на АМ "Струма"

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Геоложки проучвания за изграждането на АМ "Струма", Лот 3 "Благоевград-Сандански" в зоните на тунелите в Кресненското дефиле и при с. Железница“, съгласно Решение № ОП-14-РШ-003 от 12.11.2013 г.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 13.01.2014 г.

Номер на преписка в АОП: 03461-2013-0004

Документация за участие [български]

Профил на договора [14.05.2015]

Допълнително споразумениe към договор за изпълнение [19.08.2015]

Дата на приключване на договора поради неговото изпълнение – 08.10.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване гаранцията за изпълнение [14.10.2015]Изготвяне на идеен проект за АМ "Хемус" (етап 1)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Изготвяне на идеен проект за АМ "Хемус" (етап 1)", съгласно Решение № ОП-7-РШ-003 от 29.11.2013 г.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 23.01.2014 г.

Номер на преписка в АОП: 03461-2013-0005

Документация за участие [български]

Въпроси и отговори към 14.01.2014 [български]

Профил на договора [19.08.2015]

Допълнително споразумениe към договор за изпълнение [19.08.2015]

Дата на приключване на договора поради неговото изпълнение – 08.10.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване гаранцията за изпълнение [14.10.2015]Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за доизграждане на АМ "Хемус"

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за доизграждане на АМ "Хемус" (Ябланица-Белокопитово)“ , съгласно Решение № ОП-6-РШ-003 от 29.11.2013г.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 20.01.2014 г.

Номер на преписка в АОП: 03461-2013-0006

Документация за участие [български]

Въпроси и отговори към 10.01.2014 [български]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение [05.08.2015]

Дата на приключване на договора поради неговото изпълнение – 29.04.2015 г.Доставка на компютърно и периферно оборудване и лицензи за общи и специализирани софтуерни продукти

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника (сървър, персонални компютри, преносими компютри, мрежово оборудване, мултифункционални устройства, непрекъсваемо токозахранващо устройство, фотоапарати, протектор) и софтуер за Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, съгласно Решение № ОП-12-РШ-002 от 21.05.2013 г.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 17.06.2013г.

Номер на преписка в АОП: 03461-2013-0003

Документация за участие [български]Доставка на система за мониторинг на трафика

Обявена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на система за мониторинг на трафика по път Е-79 (I-1) в участъка между Крупник и Кресна”.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 10.06.2013

Номер на преписка в АОП: 9016037

Документация за участие [български]Предпроектни проучвания за доизграждане на АМ „Хемус”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подготовка на предпроектни проучвания за доизграждане на автомагистрала „Хемус”, съгласно Решение № ОП-4-РШ-002 от 23.01.2013 г.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 18.03.2013 г.

Номер на преписката в АОП: 03461-2013-0002

Документация за участие [български]

Въпроси и отговори към 07.03.2013 [български]

Профил на договора [20.10.2014]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение [05.11.2015]

Дата на приключване на договора поради неговото изпълнение – 15.10.2015 г.Екологичен консултант за Лот 3 на АМ „Струма”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги като екологичен консултант във връзка с изграждането на автомагистрала „Струма” Лот 3 „Благоевград – Сандански”, Решение № ОП-3 от 14.11.2012 г.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 22.02.2013 г.

Номер на преписката в АОП: 03461-2012-0002

Документация за участие [български]

Документация за участие [английски]

Въпроси и отговори към 11.01.2013 [български]

Профил на договора [19.08.2015]

Допълнително споразумениe към договор за изпълнение [19.08.2015]

Дата на приключване на договора поради неговото изпълнение – 08.10.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване гаранцията за изпълнение [14.10.2015]Стратегически съветник за Лот 3 на АМ „Струма”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги като стратегически съветник за изграждането на автомагистрала „Струма” Лот 3 „Благоевград – Сандански”, Решение № ОП-2 от 14.11.2012 г.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 21.02.2013 г.

Номер на преписката в АОП: 03461-2012-0003

Документация за участие [български]

Документация за участие [английски]

Въпроси и отговори към 12.02.2013 [български]

Профил на договора [19.08.2015]

Допълнително споразумениe към договор за изпълнение [19.08.2015]

Дата на приключване на договора поради неговото изпълнение – 08.10.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване гаранцията за изпълнение [14.10.2015]Предварителен проект за Лот 3 на АМ „Струма”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на предварителен проект на автомагистрала „Струма” Лот 3 „Благоевград – Сандански”, Решение № ОП-1 от 14.11.2012 г.

Номер на преписката в АОП: 03461-2012-0001

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 28.01.2013 г.

Документация за участие [български]

Документация за участие [английски]

Въпроси и отговори към 21.01.2013 [български]

Профил на договора [25.11.2015]

Доклад за освобождаване гаранцията за изпълнение на договора [25.11.2015]

Дата на приключване на договора поради неговото изпълнение – 17.11.2015
горе